Der arbejdes på at få lokalet i stand

De brogede tapeter er væk, og lysstofrørene har gjort deres indtog...