Christina Bredahl Duelund (f. 1967) er uddannet fra Det Kgl Danske Kunstakademi i 2000.

Hjemmet som metafor for et privat rum, danner rammen om mange af hendes værker. Hun arbejder i et minimalistisk formsprog med formelle æstetiske overvejelser, hvor udtrykket bliver et poetisk og inddragende forløb. Gentagelsen og spejlingen er en vigtig del af Bredahl Duelunds værker, gennemgående er hendes optagethed af vandet og håret som historiebærende elementer, som et dna hvor tid og mellemmenneskelige relationer er kernen.