Morten Sylvest Nøhr er uddannet arkitekt, og har arbejdet med installationer i det offentlige rum og udstillet egne værker på bla. Charlottenborgs Forårsudstilling. Gennem performative eksperimenter med at bo og leve, undersøger han vores forhold til boliger, hjem, ting, kultur og natur. Det seneste større projekt startede i 2012, hvor Morten Sylvest Nøhr udlejede sin lejlighed i København, og derefter var uden fast bopæl i en periode på 2 år, hvor han besøgte og boede i over 100 forskellige danske hjem. Refleksioner og indtryk fra denne rejse har dannet baggrund for en række installationer, tegninger, fotos og tekster, der i spændingsfeltet mellem arkitektur og kunst undersøger vores relation til og valg af mange forskellige boformer.