11. juni – 4. juli 2020

Fernisering d. 11. juni kl. 17-20

Format Artspace præsenterer en soloudstilling af den danske kunstner og fotograf Rosalina Kruse Serup, der igennem en transformativ fotografisk proces oversætter og giver fysisk krop til fotografiet og samtidig aktualiserer spørgsmålet om, hvordan mennesket både former og er formet af naturen, samt hvordan vi aflæser vores omgivelser og os selv.

I Rosalina Kruse Serups arbejde er det ofte samspillet mellem natur og menneske som fungerer som den overordnet ramme. Med hendes fotografiske baggrund er det Serups interesse at undersøge, hvad fotografimediet er i dag, nu hvor mediet grænser op til både virtuelle og fysiske rum. Dette gør hun i en kombination af nyere digitale teknikker og arbejdet med fysisk materiale.

Til udstillingen i Format tager kunstneren udgangspunkt i begrebet Katalyse, som i denne sammenhæng skal forstås som fremkaldelsen og fremdragelsen af noget hidtil skjult. En proces som gør noget synligt, som før var gemt. Noget, der potentielt er tilstede, latent eller immanent.

I en kombination af computerteknologi, databehandling og et åbenlyst fodfæste i fotografiet, hvori stilleben ”Nature Morte” udgør en afgørende rolle, har Kruse Serup skabt en ny række værker. Den konkrete metode er 3D scannings-teknologien Photogrammetry, hvor mange hundrede fotos til sammen skaber en 3D form ud fra det fotograferede motiv . Teknikken omdanner fotografierne til data, hvor fotografi ikke længere er et medie, der repræsenterer noget, men er sit eget materiale –  som en simulation af virkeligheden. Her forstås fotografiet ikke længere som et todimensionelt slutprodukt, men fungerer også som et værktøj til at indsamle data med.

Men hvad viser denne data? Vi eksponeres for billeder, produkter og indtryk, der er kommet til verden med data som råstof, og rejser spørgsmål som: hvad går der tabt i transformationen, og hvad får vi øje på i den nye repræsentation? Afviger denne mellemvirkelighed fra vores tidligere forståelse af materialitet og oprindelighed?

Den digitale fotografiske proces, som med sin opløsning og analyse af data – forbindes med alkymiens transformation gennem nedbrydelse og opbyggelse ”Solve et Coagola” på dansk ‘at opløse og at samle’. Med udtrykket menes, at man først skal nedbryde de stoffer, man arbejder med, og opløse de elementer, der findes i dem. Derefter skal man samle elementerne på en ny måde. Transformationen sker i skabelsen og fremkaldelsen af billeder gennem arbejdet med det fysiske materiale, hvor transformation, foregår på to niveauer: både det fysiske og det personlige plan. Objektet bliver et billede – et spejl. Ikke et spejl, der gengiver verden mere nøjagtigt end før, men et spejl af processen, der involverer både omgivelser, det subjektive og den digitale metode.

Katalyse konfronterer os med det, der ligger mellem natur og menneske, ikke som en simpel dikotomi af modsætninger, men som en kontinuerlig skabelsesproces. Igennem en arrangeret blomst, et net, peger værkerne på konstellationen af kendte objekter og symboler, som indeholder skjulte verdener og betydninger. Heraldiske symboler og botaniske portaler, der ofte indgår i facade-ornamenteringer i historisk bygningskunst, indgår som inspiration i værkerne, hvor raffineret symbolik fremkalder gådefulde og dybsindige associationer.

Rosalina Kruse Serup (f. 1991) tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering i efteråret 2019. Derudover har hun en Bachelor i Fotografisk kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hendes arbejde er blevet udstillet både i nationale og internationale aviser og udstillinger. For nylig har hun deltaget på udstillingen Ung Dansk Fotografi 2019 på Fotografisk Center og Coleurs du Nord – Trois Photographes