Annesofie Sandals (f. 1977)  er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005. Hendes installatoriske skulpturer er befolket af et utal af underfundige og lettere foruroligende væsener og artefakter, der forekommer genkendelige, men alligevel ikke helt dechifrerbare. Hendes værker er altid udført med største omhu og respekt for materialet. På trods af deres simple eller ligefrem banale udtryk fremtræder de, som om de har indlejret en lang tradition af symbolsk eller allegorisk betydning. Annesofie Sandals værker undersøger hvordan fortidens kulturhistoriske mytologier, religioner og symbolverdener på tværs af kontinenter og tider, kan være med til at skabe forståelse af af menneskelig identitet i dag.