Kunstner

Kristian Devantier

"Kristian Devantier tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i år 2000 og har siden deltaget i adskillige gruppeudstillinger og separatudstillinger i Danmark og Europa. Kristian Devantiers værker består af en række genkendelige grundelementer – farver, flader og ansigtsløse mennesker. Der er en insisteren på et anti-ekspressivt og konkret formsprog, der ligger tæt opad både børnetegning og populærkulturens udtryksformer. Man kan sige, at Devantier genfortolker popkunstens virkemidler og virkelighedsgreb med den forskel, at han i modsætning til popkunsten ikke dyrker det indholdstomme, men tværtimod fylder sit maleri med fortælling. Med kombinationen af formsprogets uprætentiøse enkelhed og tematikkens eksistentielle tyngde opnår billederne en lavmælthedens slagkraft."