Jonas Hvid Søndergaard (f. 1977) er kendt for sine malerier, hvor særlige energiudladninger altid syntes at finde sted, og hans værk pendulerer mellem orden og kaos. Kunstneren har de seneste par år hentet meget af sin inspiration i geometrier fra kulturer som den indianske, den buddhistiske, og andre tidlige traditioner. Han er meget optaget af geometri og dets effekt på den menneskelige psyke og bevidsthed. Jonas Hvid Søndergaard’s seneste grafiske arbejder har derfor automattegningens karakter, og man fornemmer en slags “given slip”, hvor kunstneren lader intuitionen, underbevidstheden og måske det mere uforklarlige tage over.

Jonas Hvid Søndergaard tog afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005 og har siden da været aktiv på primært den danske og nordiske kunstscene.