Three Brushes består af kunstnerne Henrik Brrun, Kristian Devantier og Lars Holbroe.

Kunstnergruppen har taget udgangspunkt i det japanske træsnit har formået at arbejde sammen for at skabe et fælles udtryk. I den gamle asiatiske tradition fordelte de japanske træsnitmestre opgaverne; en skar himlen, en skar landskabet og væksterne, og en skar vandet og bølgerne.
Kristian Devantier, Lars Holbroe og Henrik Bruun har gjort de gamle mestre dyden efter og har samarbejdet om en række grafiskeværker, der består af pigmentprint og træsnit. Kunstnerne har arbejdet ved siden af hinanden, alene og sammen – og ud af det er kommet tryk, hvor man fornemmer ”lag på lag”-teknikken. Således kan man i de enkelte værker stadig øjne og udpege hver enkelt kunstners særkende.