Lisbeth Eugenie Christensen (f.1969) bevæger sig i et klassisk felt. Det handler om linie, dybde, flade og farve. Geometri og perspektiv inddrages til at skabe illusionen af komplekse rum, hvor genkendelige delelementer, løsrevne fra sine
oprindelige former, enten morfes sammen til nye konstallationer eller nedbrydes. Hun anvender enkle, formelle greb, hvor der levnes plads til intuition og pludselige indskydelse.

Værkerne kan aflæses som en slags genstandsløse metaforer for menneskelivet i al dets tyngde og lethed og forankring både i naturen og i en abstrakt tankeverden. Samtidig giver Lisbeth Eugenie Christensen qua den lange tid, som hun lægger i de partier af billederne, hvor hun har arbejdet med blyant, en langsommelighed videre til betragteren, som er højhastighedssamfundet fremmed. har deltaget på en lang række udstillinger,
Kunstneren har i de sidste par år udført flere udsmykninger. Hun er repræsenteret i flere private og offentlige samlinger. Senest har hun udstillet på Augustiana Kunsthal samt på Vendsyssel Kunstmuseum.