#17: Dysgeusia: Sophie Dupont, Christina Hamre, Pernille Kapper Williams, Heine Kjærgaard Klausen, Sian Kristoffersen, Ida Kvetny, Charlotte Lagro, Astrid Myntekær og Annesofie Sandal

Udstilllingsperiode: 11. marts – 30. april 2016

Fernisering d. 11. marts kl. 17-20

Den helt særegne smag af metal, der kommer, hvis du er overanstrengt, bange, eller har en bøjle, der trækker i tænderne og nærmest vrider i kraniet, bliver i den medicinske verden betegnet som dysgeusia. Udtalen af ordet er en gummeøvelse i sig selv: dis-GOOZ-ee-a.
Metal, jern og det der ligner, er et knudepunkt for udstillingen. Det er metallet i munden, de hverdagslige metalobjekter, der omgiver os, og de objekter der bliver skabt, enten på baggrund af allerede eksisterende objekter, eller frit fra fantasien. Metal, der ofte betegnes som koldt, hårdt, og af nogen endda voldeligt, bliver modeleret, portrætteret, iscenesat og afbilledet i udstillingen Dysgeusia.

Et udgangspunkt for udstillingen er Charlotte Lagros film ”the art-shaped hole in my heart”. Hendes film er en serenade til et gråt, monstrøst, spraymalet  køleskab, placeret i et hus fra 1780’erne. Flere kunststjerner, fra Ryan Trecartin, over Michelle Grabner til Theaster Gates, forholder sig til og fortæller beundrende om køleskabet. Det er fra ca. 1970’erne og selve beretningen om det bliver om formen, farven, placeringen, lyden og lugten.

De ting køleskabet indeholder, de madvarer det holder koldt, og de ting man kan sætte tænderne i, bliver gennemgået med entusiasme. Det bliver til fortællingen om et ophøjet skulpturelt objekt i en banal setting, mellem træpaneler og laminat overflader. Køleskabets kølige overflade, der mister sin værdi, hvis der bliver sat fedtfingre på, modsat træets medfølgende patina, der kommer ved berøring. Køleskabet får gennem Lagro tillagt en værdi udover dets funktion, får tillagt en poesi, og bliver på én og samme tid hevet ud af dets placering og bliver derved betydningsfuldt, som en modsætning til, hvor det står.  Hvis det sprøjtelakerede køleskab var sat iblandt malerier og skulpturer, ville det blive vurderet anderledes og anset som et fundet objekt, et såkaldt object trouvé.

Et ”object trouvé” er ofte modificeret en smule, men ikke i en grad, at man ikke kan genkende den oprindelige form. På udstillingen er der sammenstillede klokker, nøgterne ventilationsriste, aftryk af kæder og blybelagte papkasser, men også skulpturer der har ikke-hverdagslige, men dog lige så poetiske oprindelser.

Udstillingen er kurateret af Annesofie Sandal.

–  Tekst af Kristina Valberg.

Værker af Ida Kvetny

Værker af Annesofie Sandal