#14 Rasmus Danø: ReScape

Fernisering d. 2. oktober kl. 17-20 med White Russians og øl. Udstillingsperiode: 2. oktober – 14. november 2015

På grafik-udstillingen ReScape bringer den danske billedkunstner Rasmus Danø os tæt på verdens forfald igennem landskaber og billedverdner, der balancerer mellem det dystopiske og det dragende romantiske. 

Rasmus Danø er optaget af landskaber og steder som metaforer for kulturelle og aktuelle almenmenneskelige tilstande og aspekter. Scenarierne fremstår stivnede og iscenesatte med en melankoli, der peger på tvetydige dystopiske verdner, hvor alting enten begynder eller ender. Til Format Artspace har Danø skabt en serie af nye træsnit i seks farver med landskaber fra kunstnerens egne rejser til bl.a. Island. På rejserne opsøger Danø motiver der peger på “out-post”-begrebet forstået som et punkt, der både kan være det første sted, man kommer til eller det sidste, man forlader. Her står ensomme forfaldne huse fra vores pop-kultur – stripbaren og bikerværkstedet – i grafiske perspektiverede landskaber, som æstetisk trækker på den klassiske flerfarve træsnit-tradition.

Hovedværket på udstillingen er et større træsnit bestående af 15 tryk, der tilsammen udgør et motiv på 192×220 cm med titlen Repetition Song. Værket har såvel historiske som aktuelle referencer til henholdsvis den sidste nadver samt til den nuværende globale situation. Repetition Song vækker således associationer til en transitplads, hvor ventende eller afviste personer ses liggende forrest i motivet – uden at give et entydigt svar, ønsker Danø med værket at pege på håbet som en menneskelig generator til at flytte sig og komme videre. Udover værker på væggen indeholder ReScape et installatorisk element. Danø har skabt en række trykte brædder, som udgør en slags papir-byggesten, der stykkes sammen til en stor collage, og som parafraserer over forfaldet i storbyens baggårde og gyder. Alle grafiske værker på udstillingen er udført på kunstnerens eget værksted og er lavet i små oplag på mellem 3 -10 editioner.

Om Rasmus Danø (f. 1974):

Danø dimitterede fra Det Kgl Danske Kunstakademi i 2001 og har siden udstillet aktivt i både ind-og udland. Seneste med solo-udstillinger i Norge og på Island 2014 & 2015. Af fremtidige udstillingsprojekter kan nævnes Glasgow International i 2016. Rasmus Danø arbejder udover grafik også med maleri, objekt, skulptur og installation.

Værker af Rasmus Danø